Hotline: 0339193793

Ống luồn dây điện văn phòng là sản phẩm ổng luồn phục vụ nhu cầu chủ yếu ở văn phòng, với thiết kế chuyên dụng dành cho dây có kích thước lớn và cách luồn dây thông minh tạo thuận lợi cho người sử dụng. như ống luồn dây điện chân bàn dạng khớp, ống luồn thông minh.