Hotline: 0339193793

Ống xoắn bọc dây điện với tên gọi khác là ống ruột vịt, sử dụng bó gọn dây điện như dây máy tính, dây điện trong tủ điện hay bất kể dây nào không gọn gàn.