Hotline: 0339193793

Đồng hồ điện hay công tơ điện có chức năng đo lường điện năng tiêu thụ của thiết bị điện, với các sản phẩm có thể kể đến như công tơ điện 1 pha, công tơ điện 3 pha, công tơ điện 1 pha 2 dây, công tơ điện tử, công tơ điện tử 3 pha gián tiếp emic, đồng hồ điện emic,...