Hotline: 0339193793

Phích cắm bao gồm các sản phẩm như phích đực, phích cái, phích cắm chịu tải, phích cắm chuẩn anh, phích cắm 2 pha, phích cắm 3 pha, phích cắm chia,...