Hotline: 0339193793

LED Dây 12V là sản phẩm chip led trần được sản xuất trên cùng một mạch dẫn, với đặc điểm mềm, dễ dàng uốn vào tạo hình, đặc biệt led dây 12V còn được trang bị sẵn keo dán 3M giúp người dùng cố định sản phẩm trên bề mặt nhanh chóng thê nên còn có tên gọi là LED dây dán